100 g wody o temperaturze 5°C nasycono dwutlenkiem węgla. Ile gramów CO2 wydzieli się w postaci gazu, gdy ten roztwór ogrzejemy do temperatury 30°C?


A) 0,1.

B) 0,2.

C) 0,3.

D) 0,4.


Prawidłowa odpowiedź to B

Na osi "temperatura" odnajdujemy szukane 5°C, prowadzimy prostą prostopadłą do osi "temperatura" i w momencie przecięcia się tej prostej z krzywą umieszczoną na wykresie zaznaczamy punkt, a następnie od tego punktu prowadzimy prostą prostopadłą do osi rozpuszczalność CO2 (g/100g wody) i odczytujemy wartość na tej osi w punkcie przecięcia, czyli 0,3 g CO2. Następnie robimy to samo dla temperatury 30°C, szukaną wartością jest 0,1 g CO2. Z wykresu wiemy, że gdy roztwór podgrzejemy do T = 30°C to w roztworze tym mogło pozostać tylko 0,1 g CO2, a skoro na początku przy T = 5°C było 0,3 g CO2, to wydzielić się w postaci gazu musiało:
0,3 g - 0,1 g = 0,2 g CO2