Memokarty

"MEMOkarty - egzamin końcowy gimnazjum - część matematyczno-przyrodnicza" to ceniony środek dydaktyczny obejmujący zagadnienia matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii składający się z 1000 kartoników (z każdej dziedziny 200), z których każdy po jednej stronie ma pytanie, a po drugiej odpowiedź.

Niniejszy produkt został opracowany przez aktywnych nauczycieli gimnazjalnych oraz skonsultowany z wyspecjalizowanym w dydaktyce gronem magistrów, doktorów oraz profesorów, na podstawie kluczowych wymagań aktualnej dla klas trzecich (2010/2011) podstawy programowej, na której to oparte jest konstruowanie końcowego testu gimnazjalnego.

Metoda "fiszkowa" to metoda uczenia się , która jest znacznie efektywniejsza od czytania i uczenia się na pamięć, gdyż angażuje podczas nauki więcej zmysłów, co w efekcie zmusza mózg do bardziej intensywnej pracy.
Ta znana od pokoleń metoda zwiększa zdolność zapamiętywania i długoterminowego przechowywania informacji.

Odtąd zamiast robić samodzielnie notatki z podręczników, na które potrzeba dużo czasu wykorzystaj gotowe MEMOkarty do efektywnego powtarzania oraz utrwalania wiedzy.
Memokarty stanowią olbrzymią pomoc i pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych wyników podczas egzaminu gimnazjalnego mającego decydujący wpływ na dalszą przyszłość młodego człowieka.
To w dziedzinie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych innowacyjny sposób na utrwalenie wiadomości, umożliwiający pracę samemu a także w grupie.

MEMOkarty mogą być przez nauczycieli i szkoły używane jako: - nagrody w konkursach, na koniec roku szkolnego, zakończenie obozu, kolonii, itp., - w pracy pedagogicznej i wychowawczej jako element pobudzania zainteresowań oraz rywalizacji na polu umiejętności umysłowych.

Większość MEMOkart jest sformułowana na zasadzie "pytanie jest odpowiedzią, a odpowiedź pytaniem", co zmusza ucznia do zachowania pełnego skupienia na każdym etapie nauki. Idealne przygotowanie do egzaminu powinno polegać z jednej strony na przerabianiu testów, ponieważ bardzo ważne jest dla ucznia poznanie specyficznej formy pytań egzaminacyjnych, z drugiej zaś na utrwalaniu podstaw, na którym to etapie pomóc mogą memokarty.
W publikacji uwzględniono standardy wymagań określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 17, poz. 215) oraz Informatorach wydanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.WRÓĆ